Doelstelling

Alhoewel het aantal reacties/aanmeldingen van oud-leerlingen bemoedigend was (ongeveer 200), zijn wij van mening dat dit aantal te klein is in verhouding tot het totale aantal oud-leerlingen (ongeveer 7.700) van de school.

Onze voorkeur gaat ernaar uit om te kunnen blijven communiceren met een zo groot mogelijk aantal oud-Montessorianen.
Daarom kiezen wij ervoor om in plaats van een vereniging een stichting met de naam Stichting “Wij Montessorianen” op te richten.

Deze Stichting zal trachten zoveel mogelijk oud-leerlingen te bereiken en dezelfde doelen nastreven als de oorspronkelijk beoogde vereniging. Deze website is daar al een voorbeeld van.

Binnen het Montessori Lyceum Rotterdam wordt een adressenbestand van oud-leerlingen (Oud-Leerlingen Desk) beheerd.
De stichting kan hierop te allen tijde een beroep doen ten behoeve van de communicatie met de oud-Montessorianen.

Wij zijn daarnaast van plan de komende jaren sociale activiteiten te organiseren, zodat wij elkaar weer kunnen treffen. Verder houden wij u op de hoogte over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het Montessori Lyceum Rotterdam. Wij denken hierbij, naast de inmiddels bestaande website en Facebook pagina, aan onder andere een e-briefing per e-mail.

Tevens zal er aandacht worden besteed aan de netwerkmogelijkheden voor de huidige leerlingen.
Zij zullen zich – in vrijheid opgevoed – zodoende wellicht nog beter kunnen voorbereiden op hun toekomstige keuzes.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners.
Old Paper by ThunderThemes.net