Drie dagen per jaar staat het RML op haar kop

Door Florence Weytingh

Bondsverkiezingen 2009

Nietsvermoedende passanten kijken hun ogen uit, nieuwe docenten vragen zich af of zij wel de goede school zijn binnengekomen en de brugklassers glimmen van het spektakel: dit is het bewijs dat zij echt de basisschool zijn ontstegen. De doorgewinterde RML-er weet wat er speelt, het is weer tijd voor de bondsverkiezingen! Drie dagen per jaar is toegestaan, wat tijdens de overige dagen niet mag: de aula en aangrenzende ruimtes behangen met posters, de binnenkomende leerlingen bestoken met pr-materiaal, muziek door de luidsprekers en toegetakelde leerlingen die met beschilderde gezichten en bedrukte shirts aandacht vragen voor hun favoriet. Maar behalve aan het promotiemateriaal is vaak ook alle creativiteit gestoken in het verzinnen van de spitsvondige slogans: ‘Yes we Ben, ‘Een jaar pret, stem Fred’, ‘Een bond zonder Bakker, is als Kralingen zonder kakker’.

Het zijn deze bizarre dagen die typisch RML zijn. Bijna zo oud als de school is, zo oud zijn de bondsverkiezingen. Het karakter van de verkiezingen is door de jaren heen wat veranderd, maar de essentie van deze Montessoriaanse traditie staat nog steeds overeind: leerlingen kiezen leerlingen die hen vertegenwoordigen om buitenschoolse activiteiten te organiseren.

De originele statuten waarin nog gesproken wordt van ‘de Algemene Ledenvergadering’ en de ‘bondsteams’ worden nog elk jaar onder de aandacht gebracht van de nieuwe bondsleden tijdens de tweedaagse bonds-training. Inmiddels vallen de verschillende bondsteams niet meer onder het ‘bestuur’ en zijn zij meer zelfstandig opererende leerlingenteams geworden: de Senaat, het Culturele Team, de M.K., en het Technisch Team. Het blijft voor de huidige generatie lastig een voorstelling te maken van het expositieteam, zoals het nog wel vermeld staat in de statuten. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet aan de bond voorbij gegaan, hetgeen inhoudt dat onderdelen afvallen en er nieuwe voor in de plaats komen. Zo is de functie ‘Algemene Zaken’ vervangen door de Pr-functionaris: want websites en alle andere moderne vormen van publiciteit blijken ook voor de bond onontbeerlijk. In praktijk blijkt de belangrijkste taak in deze nieuwe post zo snel mogelijk de foto’s van het schoolfeest op de site plaatsen. De overige zeven functies zijn onveranderd, en nog steeds zijn zij alle acht belast met het organiseren van de schoolfeesten en andere buitenschoolse activiteiten.

De bond gaat met haar tijd mee en heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt. Alleen al het budget dat de bond ter beschikking krijgt liegt er niet om. Hier moet ook door de penningmeester op boekhoudkundige wijze verantwoording over worden afgelegd. Er moet onderhandeld worden met clubeigenaren om een goede prijs voor het schoolfeest te bedingen, de brugklasdag naar schaatsbaan de Uithof moet georganiseerd worden en er moet gezorgd worden dat Bram Ladage in een half uur 180 brugklassers kan voorzien van patatjes. Daarnaast zijn het ook de bondsleden die tot diep in de nacht aan het vegen zijn na het schoolfeest: want maandag beginnen de lessen gewoon weer om 8.30 uur. De bond is één van die instituten binnen de school die echt het predicaat ‘Montessoriaans’ verdient. Naast het budget en de opdracht diverse buitenschoolse activiteiten te organiseren, is het verder aan het team zelf om invulling aan de activiteiten te geven, sponsorgelden op te halen en andere minder gangbare activiteiten, zoals de schaatstocht te ontplooien. Hierin hebben de bondscoaches de rol van begeleider en staat ‘leer mij het leren’ centraal. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij hun schoolverplichtingen nakomen en hier een voorbeeldfunctie vervullen, samenwerken, zelf onderhandelen met partijen buiten de school en dit alles ook combineren met hun drukke (buitenschoolse) dagprogramma. Want de leerling anno 2012 heeft echt meer te doen dan enkel school.

Om een goed beeld te krijgen van wat van een bondslid verwacht wordt, zijn er uitgebreide sollicitatiegesprekken, wordt een bondstraining van twee dagen georganiseerd en vindt er een grondige overdracht van oude en nieuwe bond plaats. Menig keer is tijdens de verkiezingen gebleken, dat enkel populariteit of duur promotiemateriaal niet voldoende is om ook de vel begeerde functie te krijgen. Zeker tijdens het debat, waarin de kandidaten tegenover elkaar staan en pittige stellingen te verdedigen krijgen, bepaalt menig zwevend kiezer zijn stem. Om de bondsverkiezingen te winnen, is meer nodig dan populariteit.

Het festijn rond de bondsverkiezingen kent ook al sinds jaar en dag tegengestelde belangen. Het fenomeen doet denken aan de omkeringsfeesten zoals de Middeleeuwse samenleving die kende, of regio’s waar het carnavalsfeest en masse gevierd wordt: de gevestigde orde doet een stapje terug om de burger enkele dagen de teugels over te laten nemen. Het geeft ontlading om de rest van het jaar te kunnen conformeren aan de dagelijkse routine. Het is een spanningsveld dat altijd tot veel discussie en soms emotie leidt. Waar liggen de grenzen? Tot waar de mag de overlast merkbaar zijn? Waar ligt de vrijheid en waar begint de gebondenheid?

Bondsverkiezingen 2009

Voor de leerlingen zijn de bondsverkiezingen een hoogtepunt in het jaar: het dagelijkse patroon wordt doorbroken en de grenzen worden opgezocht. Voor de schoolorganisatie is het belangrijk elk jaar weer de discussie te voeren in hoeverre het festijn past binnen de kaders van het RML als onderwijsinstituut met pedagogische en onderwijskundige verplichtingen. Het is de spanning die nodig is om scherp te blijven. De bondsverkiezingen houden ons als organisatie waarin leerlingen, medewerkers en ouders vertegenwoordigd zijn bij de tijd, maar vooral maakt het ons uniek. Waar anders krijgt de leerling de kans zich ten overstaan van een volle joelende aula, zijn ideeën goed te verkondigen, ook al is dat in de ogen van sommigen een holle frase van nietszeggende leuzen?

Het zijn in mijn ogen pubers die leren zich te presenteren, leren na te denken over het verkondigen van een boodschap en leren zich te verweren tegen kritiek van buitenaf. Zij die bereid zijn zich kandidaat te stellen voor de bond, zijn meer dan oppervlakkige popiejo-pies. Het zijn jongeren die binnen hun ontwikkeling tot de volwassenheid moed en karakter vertonen en een ervaring opdoen die zij uit geen enkel boek kunnen leren. Deze jongeren zijn bereid zich in te zetten voor hun medeleerling en hun school en gaan hiermee in tegen de individualistische maatschappelijke tendens. Het is een ervaring die slechts enkelen gegund is en die meegaat in de rugzak met waardevolle ervaringen op weg naar de toekomst.

 

http://www.bondsverkiezingen.nl'Drie dagen per jaar staat het RML op haar kop' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners.
Old Paper by ThunderThemes.net