Over Stichting Wij Montessorianen

In oktober 2012 hadden wij een geweldig en succesvol 15e lustrum met 1700 oud-leerlingen. Zij namen de moeite om de schoolreünie te bezoeken. Uit die enorme opkomst bleek hoe sterk de onderlinge band en die met het Montessori Lyceum Rotterdam is. Daarom was er door een aantal oud-leerlingen, docenten en medewerkers het initiatief genomen om een alumnivereniging op te richten. Deze vereniging zou zich enerzijds richten op die onderlinge band en op informatie van en tussen de oud-leerlingen en anderzijds op de verbinding (interactie) met het Montessori Lyceum van nu.

Als eerste bestuur van de Stichting, vanaf 10 januari 2014, stellen wij voor:

  • Marc Udink, Voorzitter
  • Philip de Liagre Böhl, Secretaris
  • Bart van den Bergh, Penningmeester
  • Maura Renardel de Lavalette, Bestuurslid Uitvoerende Projecten

U kunt hen bereiken door u in te schrijven en dan uw opmerkingen te plaatsen in een van de vele opties die dan beschikbaar komen.

Wij danken iedereen voor de (positieve) reacties tot nu toe en hopen dat u met deze bovenvermelde keuzes kunt instemmen,
en tekenen,

met Montessoriale groet,
(de initiatiefnemers van het eerste uur)initiatiefnemers-wij-montessorianen

Marja ten Berg-Bos

Saskia Dijxhoorn (secretaris a.i.)
Cuna-Laura Duin (contactpersoon RML)
Geerte Hage (verslaglegging)
Bert van der Hoorn
Jan Wouter Koning (rector)
Wim Kroef (adressenbestand)
Philip de Liagre Böhl (Nieuwsbrief)
Reins Mangert- Doeksen
Maura Renardel de Lavalette (Nieuwsbrief)
Maurits de Savornin Lohman (voorzitter a.i.)
Marc Udink

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners.
Old Paper by ThunderThemes.net